ODVOZ ODPADU

 • Harmonogram vývozu - plasty
  12. AUG 2024
  Pondelok
 • Harmonogram vývozu - papier
  12. AUG 2024
  Pondelok
 • Harmonogram vývozu - sklo
  12. AUG 2024
  Pondelok
 • Harmonogram vývozu - Komunálny odpad
  15. JÚL 2024
  dnes
MUČÍN Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Názov
Popis
Dátum
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk

OBEC Mučín

Staré historické názvy obce: 1246 – Mwszink, 1275 – Muchun, 1448 – Mochi, 1496 – Muchyn, 1864 – Mutsin, 1920 – Mučíň, 1927 – Mučín, maďarsky Mucsiny. Dobový kronikár obce pri svojom písaní do obecnej kroniky zaznamenal povesť: „Čo sa týka mena obce, spomína sa tá skutočnosť, že v XV. storočí tu mučili na veľkom drevenom kolese ľudí a z toho dostala obec meno Mučín“.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1246. Podľa údajov dnešné územie obce bolo ešte pustým poľom. Od 13. do 16. storočia bola poddanskou obcou Fiľakovského hradu. V rokoch 1148 – 1481 patril Mučín ako feudálne vlastníctvo rodine Sághy. Po tureckej okupácií v roku 1544 – 1593 bola zničená a až do polovice 18. storočia bola opustená.

V dobe mapovania Jozefa II. v rokoch 1782 až 1785 bolo uskutočnené vojenské mapovanie. Význačným príspevkom k tomu bol tzv. krajinský opis. Tento cenný materiál sa nachádza vo Viedni. Filmové kópie, ktoré obsahujú opis Uhorska sa nachádzajú vo Vojensko – historickom archíve v Budapešti, z ktorých je známe o osade Mučín nasledovné: vzdialenosť z osady do obce Rapovce trvala pešo 1 hodinu, do Muľky 1 1 hodiny.