Zmenšiť textZväčšiť text

Oznamy pre obyvateľstvo

 

Pracovníčka obecného úradu p. Edita Moravčíková ( samostatný referent obecného úradu ) 

Všetky potrebné dokumenty, podnety a náležistosti vybavia naši občania na Obecnom úrade počas týchto stránkových hodín. 

Bezplatné núdzové telefónne čísla

 

150 - hasičský a záchranný zbor

zasahuje pri dopravnej nehode, požiari, úniku nebezpečných látok a pri ohrození následkami živelných pohrôm,

 

155 - záchranná zdravotná služba

zasahuje pri ohrození života a zdravia,

 

158 - polícia

zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti,

 

Civilná obrana 

Ak ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok, na privolanie pomoci stačí jediné telefónne číslo 112.

 

112 - číslo tiesňového volania

Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti operátorovi uveďte:

■  vaše meno,
■  číslo, z ktorého voláte,
■  miesto odkiaľ voláte,
■  čo sa stalo a aké sú následky udalosti.


112 je číslo, ktoré zachraňuje. Je veľmi dôležité, aby ste ho nezneužívali, preto je veľmi dôležité ho použiť len keď ste v núdzi.