Zmenšiť textZväčšiť text

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V OBCI MUČÍN

 

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V OBCI MUČÍN

Národný projekt TSP sa realizuje v obciach v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Tento projekt nadväzuje na projekt TSP, ktorý bol ukončený v 10/2015, následne tento projekt nadväzuje na predošlý a jeho začiatok je od 01/06/2016. Miestom výkonu TSP je kancelária v priestoroch Obecného úradu.  ( adresa : OCÚ Mučín Bernoláková 10/01, 985 31 Mučín )

Cieľom projektu je: 
1. zvýšenie účasti znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti vrátane účasti na trhu práce 
2. zvýšenie kvality TSP
3. zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám 
4. zníženie administratívneho zaťaženia obcí


Na základe výberového konania zo dňa 29/04/2016 boli vybratí dvaja pracovníci a to: 

  • TSP : Mgr. Štefan Matuška 

- náplň práce : aktívne vyhľadáva a kontaktuje potencionálnych klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách, zabezpečenie sociálnych služieb, spolupracuje s miestnou samosprávou, sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií.....atď.

  • TP: Estera Moravčíková

- náplň práce : asistuje TSP pri výkone jeho povinností, pod vedením TSP vyhľadáva a kontaktuje potencionálnych klientov, pripravuje stretnutia s klientmi, administratívne spracúva výkon svojej práce....atď

Pracovníci TSP môžete v prípade potreby navštíviť v nových priestoroch komunitného centra v obci Mučín  na ul. Novej č. 132/16, 985 31 Mučín. Tel.Kontakt : 0915 066 036