Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.mucin.sk spravuje Obec Mučín je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Mučín 

Adresa:
Obecný úrad Mučín 
Bernolákova 1
985 31 Rapovce

IČO: 00316245

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 786
Rozloha: 1 174 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1246

Všeobecné informácie:
Starosta: PhDr. Peter Matúška, tel: 0905272673

E-mail : starosta@mucin.sk

Sekretariát: 
Tel.:
  0917299722

E-mail: podatelna@mucin.sk

Kompetencie:
Obec Mučín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk