Prehrať celé video

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Plasty
  29. MÁJ 2023
  dnes
 • Papier
  26. JÚN 2023
  Pondelok
 • Sklo
  23. JÚN 2023
  Piatok
 • Komunál
  19. JÚN 2023
  Pondelok
MUČÍN Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Neboli nájdené žiadne vyhovujúce záznamy v Úradne.sk.

OBEC Mučín

Staré historické názvy obce: 1246 – Mwszink, 1275 – Muchun, 1448 – Mochi, 1496 – Muchyn, 1864 – Mutsin, 1920 – Mučíň, 1927 – Mučín, maďarsky Mucsiny. Dobový kronikár obce pri svojom písaní do obecnej kroniky zaznamenal povesť: „Čo sa týka mena obce, spomína sa tá skutočnosť, že v XV. storočí tu mučili na veľkom drevenom kolese ľudí a z toho dostala obec meno Mučín“.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1246. Podľa údajov dnešné územie obce bolo ešte pustým poľom. Od 13. do 16. storočia bola poddanskou obcou Fiľakovského hradu. V rokoch 1148 – 1481 patril Mučín ako feudálne vlastníctvo rodine Sághy. Po tureckej okupácií v roku 1544 – 1593 bola zničená a až do polovice 18. storočia bola opustená.

V dobe mapovania Jozefa II. v rokoch 1782 až 1785 bolo uskutočnené vojenské mapovanie. Význačným príspevkom k tomu bol tzv. krajinský opis. Tento cenný materiál sa nachádza vo Viedni. Filmové kópie, ktoré obsahujú opis Uhorska sa nachádzajú vo Vojensko – historickom archíve v Budapešti, z ktorých je známe o osade Mučín nasledovné: vzdialenosť z osady do obce Rapovce trvala pešo 1 hodinu, do Muľky 1 1 hodiny.