Zmenšiť textZväčšiť text

Modernizácia verejného osvetlenia

Rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci MUČÍN

Prijímateľ: Obec MUČÍN
Výška fin. príspevku: 78 698,10 EUR

Vďaka finančnej podpore z fondov EÚ prijímateľ Obec MUČÍN úspešne zrealizoval v roku 2015 projekt "Rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Mučín - s cieľom Zabezpečenia vyhovujúceho energetického a svetelno-technického stavu sústavy verejného osvetlenia obce MUČÍN. Predmetom projektu bolo obstaranie a rekonštrukcia osvetľovacej sústavy obce spolu so zahustením bodov v najvyťaženejších častiach obce.