Zmenšiť textZväčšiť text

Zaujímavosti

Obec Mučín leží v západnej časti Cerovej vrchoviny, v doline Mučínského potoka. v nadmorskej výške 197 m.n.m. resp. 185-370  m.n.m. v chotári. Od okresného mesta Lučenec je vzdialená 12 km. Katastra výmera obce činí 1177 ha.K obci patria i mieste časti ako Telka a Podvrch. Susedí s chotármi obcí ako Rapovce, Trebeľovce, Lipovany a Pleš,  Kalonda. Obec má bohatú faunu a flóru a mnoho prírodných zaujímavostí, ktoré môže návtevníkom ponúknuť. 

 

   

Spodnomiocénnych morských sedimentoch juhoslovenskej panvy pri obci Mučín, južne od Lučenca bola nájdená bohatá fauna žralokov ale aj zvyšky veľrýb. Vo východnej časti obce sa nachádza odkryv lipovianských pieskovcov ( ranný egenburg) so šikmým zvrstevnením, ktoré sa vytvorili prúdom  morskej vody blízko pobrežia.

Obsahuje skriedované schránky morských lastúrnikov. Nález žraločej fauny a veľrýb dokazuje spodnomiocénny vek týchto sedimentov. V katastri obce Mučín a Lipovaný sa nachádza chránný komplex Baboš. Na jeho území sú teplomilné dúbravy s dubovohrabovými porastmi, hojne  zastúpené agátom. V roku 1949 sa v malom kameňolome severozápadne od Romhány pusty našiel zvyšok  mohutného fosílneho strou s priemrom 1,4m s odkrytou dĺžkou 4 m. 

Prírodnou dominantou obce je však Mučínska jaskyňa. Nachádza sa 3 km od Mučína. Jej vhod je obdĺžnikový 2,5 m. široký a 1,5 m vysoký. Jej dĺžka je 12 m. Nachádza sa v tufovej hornine a podľa odborníkov vznikla pravdepodobne vyvetraním pôvodného zuhoľnateného stromu. Nachádzajú sa v nej skamenené odltačky listov a stromov i konárov. V jej zadnej časti je otvor s vodou , ktorý pripomína malé jazierko. Z dediny je dostupná údolím pod Bôbovcom. Pri chodníku k jaskyny sa hrdo týči 27 tristostoročných bukov s obvodom 4m. 

       

V obci Mučín nájdete aj menší obecný park a v nesposlednom rade i menšie obecné Múzeum, ktoré môžete navštíviť. 

Obec má mnoho prírodných záujímavostí a krás.

Svojim návštevníkom má naozaj čo ponúknúť. Dominantou obce je aj Mučínska jaskyňa, prostredníctvom nej bola naša obec zaradená do GEOPARKU NOVOHRAD. Tento geopark je medzinárodne uznavávaný a je zaradený do svetovej siete geoparkov UNESCO s výnimočným geologickým a prírodným dedičstvom.  V obci môžete nájsť i malebné námestie ako i umelecké diela rezbárov z okolia. 

Navštíviť sa ju rozhodne oplatí.