Zmenšiť textZväčšiť text

Ako nakladať s odpadom

HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A TRIEDENÉHO ZBERU KO NA ROK 2023-(pozri kalendár zvozu odpadu)

Mepos s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec

Vysvetlivky:

  • vývoz triedených zložiek KO/ZKO
  • vývoz kontajnera na sklo 1x za 2 mesiace
  • výkup papiera 1x za 4 mesiace
  • vývoz plastov každý mesiac
  • vývoz kontajnera na papier 1 x za 2 mesiace
  • vývoz skla a papiera z vriec 1 x2 mesiace

Ako separovať odpad

Druh odpadu Ako nakladať s odpadom Čo patrí do odpadu
SKLO
bezfarebnné sklo,
poháre detskej výživy
zber do kontajnerov na sklo zelené a hnedé sklo (znečistené),
od kompótov a zeleniny,
fľaše od nápojov,
z olejov, okenné sklor, rozvité poháre
PLASTY
potravín, kozmetiky,
rôznofarebné, fólie
zber do vriec,
odvoz podľa harmonogramu priamo z domácností
všetky druhy plastov,
umyté obaly z čistiacich prostriedkov,
plastové tašky