rsshttps://www.mucin.sk/Sat, 18 Sep 2021 18:36:07 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[nový článok]]>https://www.mucin.sk//--23-127-novy-clanokThu, 02 Sep 2021 13:55:59 +0200https://www.mucin.sk//--23-127-novy-clanok<![CDATA[Celoplošné testovanie Covid 19]]>https://www.mucin.sk//--23-105-celoplosne-testovanie-covid-19Fri, 30 Oct 2020 09:22:00 +0100https://www.mucin.sk//--23-105-celoplosne-testovanie-covid-19<![CDATA[Tlačová správa o priebehu sčítania domov a bytov za 4 mesiace]]>https://www.mucin.sk//--23-104-tlacova-sprava-o-priebehu-scitania-domov-a-bytov-za-4-mesiaceFri, 30 Oct 2020 08:59:00 +0100https://www.mucin.sk//--23-104-tlacova-sprava-o-priebehu-scitania-domov-a-bytov-za-4-mesiace<![CDATA[TS_Banskobystrický kraj_za august]]>https://www.mucin.sk//--23-100-tsbanskobystricky-krajza-augustFri, 02 Oct 2020 14:37:00 +0200https://www.mucin.sk//--23-100-tsbanskobystricky-krajza-august<![CDATA[SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021]]>https://www.mucin.sk//--23-99-scitania-obyvatelov-domov-a-bytov-2021Fri, 02 Oct 2020 14:25:00 +0200https://www.mucin.sk//--23-99-scitania-obyvatelov-domov-a-bytov-2021<![CDATA[]]>https://www.mucin.sk//--23-98-Fri, 02 Oct 2020 14:21:00 +0200https://www.mucin.sk//--23-98-<![CDATA[Výberové konanie na riaditeľa MŠ v Mučíne v sekcii DOKUMENTY -ostatné]]>https://www.mucin.sk//--23-96-vyberove-konanie-na-riaditela-ms-v-mucine-v-sekcii-dokumenty--ostatneMon, 29 Jun 2020 14:32:00 +0200https://www.mucin.sk//--23-96-vyberove-konanie-na-riaditela-ms-v-mucine-v-sekcii-dokumenty--ostatne<![CDATA[Krízový štáb Komunitného centra v obci Mučín]]>https://www.mucin.sk//--23-94-krizovy-stab-komunitneho-centra-v-obci-mucinThu, 07 May 2020 13:39:00 +0200https://www.mucin.sk//--23-94-krizovy-stab-komunitneho-centra-v-obci-mucin<![CDATA[Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020]]>https://www.mucin.sk//--23-92-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020Thu, 14 Nov 2019 09:25:00 +0100https://www.mucin.sk//--23-92-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020<![CDATA[Doručenie žiadosti o voľbu poštou do Národnej rady Slovenskej republiky 2020]]>https://www.mucin.sk//--23-91-dorucenie-ziadosti-o-volbu-postou-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020Mon, 04 Nov 2019 10:16:00 +0100https://www.mucin.sk//--23-91-dorucenie-ziadosti-o-volbu-postou-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020<![CDATA[Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020]]>https://www.mucin.sk//--23-90-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020Mon, 04 Nov 2019 10:14:00 +0100https://www.mucin.sk//--23-90-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020<![CDATA[Zverejnenie zámeru]]>https://www.mucin.sk//--23-71-zverejnenie-zameruMon, 01 Oct 2018 14:11:00 +0200https://www.mucin.sk//--23-71-zverejnenie-zameru<![CDATA[Počet obyvateľov ]]>https://www.mucin.sk//--23-54-pocet-obyvatelov-Wed, 15 Aug 2018 09:54:00 +0200https://www.mucin.sk//--23-54-pocet-obyvatelov-<![CDATA[Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy]]>https://www.mucin.sk//--23-28-vyberove-konanie-na-funkciu-riaditelariaditelky-materskej-skolyTue, 21 Nov 2017 13:20:00 +0100https://www.mucin.sk//--23-28-vyberove-konanie-na-funkciu-riaditelariaditelky-materskej-skoly<![CDATA[Oznam o výberovom konaní]]>https://www.mucin.sk//--23-26-oznam-o-vyberovom-konaniWed, 11 Oct 2017 13:41:00 +0200https://www.mucin.sk//--23-26-oznam-o-vyberovom-konani<![CDATA[Zbierka zákonov - k nahliadnutiu na obecnom úrade]]>https://www.mucin.sk//--23-17-zbierka-zakonov---k-nahliadnutiu-na-obecnom-uradeMon, 17 Jul 2017 09:47:00 +0200https://www.mucin.sk//--23-17-zbierka-zakonov---k-nahliadnutiu-na-obecnom-urade<![CDATA[Választások a regionális önkormányzati szervekbe - 2017 november 4.-én szombaton]]>https://www.mucin.sk//--23-16-valasztasok-a-regionalis-onkormanyzati-szervekbe---2017-november-4-en-szombatonFri, 30 Jun 2017 10:27:00 +0200https://www.mucin.sk//--23-16-valasztasok-a-regionalis-onkormanyzati-szervekbe---2017-november-4-en-szombaton<![CDATA[Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ v Mučíne]]>https://www.mucin.sk//--23-9-vyberove-konanie--na-funkciu-riaditela-ms-v-mucineWed, 10 May 2017 13:28:00 +0200https://www.mucin.sk//--23-9-vyberove-konanie--na-funkciu-riaditela-ms-v-mucine<![CDATA[Oznam o výberovom konaní Obec Mučín]]>https://www.mucin.sk//--23-4-oznam-o-vyberovom-konani--obec-mucin Obec Mučín a obecné zastupiteľstvo v Mučíne uznesením č. 4/2016 zo dňa 19/12/2016 podľa ustanovenia §18a ods.2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov]]>Fri, 20 Jan 2017 09:03:00 +0100https://www.mucin.sk//--23-4-oznam-o-vyberovom-konani--obec-mucin<![CDATA[Oznam o výberovom konaní na obsadenie pracovných pozícií do KC v obci Mučín]]>https://www.mucin.sk//--23-3-oznam-o-vyberovom-konani-na-obsadenie-pracovnych-pozicii-do-kc-v-obci-mucinThu, 19 Jan 2017 09:02:00 +0100https://www.mucin.sk//--23-3-oznam-o-vyberovom-konani-na-obsadenie-pracovnych-pozicii-do-kc-v-obci-mucin<![CDATA[Príprava na CO 2016]]>https://www.mucin.sk//--23-2-priprava-na-co-2016Fri, 01 Jan 2016 09:01:00 +0100https://www.mucin.sk//--23-2-priprava-na-co-2016<![CDATA[Komunitné centrum v obci Mučín]]>https://www.mucin.sk//--23-1-komunitne-centrum-v-obci-mucinSat, 01 Mar 2014 15:14:00 +0100https://www.mucin.sk//--23-1-komunitne-centrum-v-obci-mucin