•  
  •  
  •  

Modernizácia verejného osvetlenia

Rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci MUČÍN

Prijímateľ: Obec MUČÍN
Výška fin. príspevku: 78 698,10 EUR

Vďaka finančnej podpore z fondov EÚ prijímateľ Obec MUČÍN úspešne zrealizoval v roku 2015 projekt "Rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Mučín - s cieľom Zabezpečenia vyhovujúceho energetického a svetelno-technického stavu sústavy verejného osvetlenia obce MUČÍN. Predmetom projektu bolo obstaranie a rekonštrukcia osvetľovacej sústavy obce spolu so zahustením bodov v najvyťaženejších častiach obce.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu


KOMUNITNÉ CENTRUM MUČÍN - OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok:

07:30 - 12:00  12:30 - 15:30

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk


Fotografie, obrázky, rôzne obrázkové prílohy uvedené na stránke obce Mučín sú podľa zákona o ochrane osobných údajov zverejnené len so súhlasom dotknutých osôb. Ani jedna fotografia nie je zverejnená bez súhlasu dotknutej osoby.

Tlačiva