•  
  •  
  •  

                                                                                                                              

Ako nakladať s odpadom

HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A TRIEDENÉHO ZBERU KO NA ROK 2022-(pozri kalendár zvozu odpadu)

Mepos s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec

Vysvetlivky:

  • vývoz triedených zložiek KO/ZKO
  • vývoz kontajnera na sklo 1x za 2 mesiace
  • výkup papiera 1x za 4 mesiace
  • vývoz plastov každý mesiac
  • vývoz kontajnera na papier 1 x za 2 mesiace
  • vývoz skla a papiera z vriec 1 x2 mesiace

Ako separovať odpad

Druh odpadu Ako nakladať s odpadom Čo patrí do odpadu
SKLO
bezfarebnné sklo,
poháre detskej výživy
zber do kontajnerov na sklo zelené a hnedé sklo (znečistené),
od kompótov a zeleniny,
fľaše od nápojov,
z olejov, okenné sklor, rozvité poháre
PLASTY
potravín, kozmetiky,
rôznofarebné, fólie
zber do vriec,
odvoz podľa harmonogramu priamo z domácností
všetky druhy plastov,
umyté obaly z čistiacich prostriedkov,
plastové tašky

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu


KOMUNITNÉ CENTRUM MUČÍN - OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok:

07:30 - 12:00  12:30 - 15:30

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk


Fotografie, obrázky, rôzne obrázkové prílohy uvedené na stránke obce Mučín sú podľa zákona o ochrane osobných údajov zverejnené len so súhlasom dotknutých osôb. Ani jedna fotografia nie je zverejnená bez súhlasu dotknutej osoby.

Tlačiva