•  
  •  
  •  

Úradná tabuľa obce Mučín 

Vykurovacia sezóna 2022 - 2023

 26.11.2022

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BANSKEJ BYSTRICI

Ste pripravený na vykurovaciu sezónu?

Vyčistili ste si komín?

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50kW

1.       Spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov

2.       Spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína s vložkou sa vykonáva raz za 12 mesiacov

3.       Spotrebič na tuhé palivo alebo kvapalné palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace

Máte pripravený spotrebič na vykurovaciu sezónu?

Máte ochranné a izolačné podložky pod stromček?

Máte dodržanú bezpečnú vzdialenosť od horľavých konštrukcií?

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112

Dbajte na svoju bezpečnosť a buďte pripravený

Úradné hodiny

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk


Fotografie, obrázky, rôzne obrázkové prílohy uvedené na stránke obce Mučín sú podľa zákona o ochrane osobných údajov zverejnené len so súhlasom dotknutých osôb. Ani jedna fotografia nie je zverejnená bez súhlasu dotknutej osoby.

Tlačiva