rsshttp://www.mucin.sk/Mon, 17 Dec 2018 13:57:49 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Vianočné trhy v našej obci]]>http://www.mucin.sk//--23-85-vianocne-trhy-v-nasej-obciThu, 22 Nov 2018 11:27:00 +0100http://www.mucin.sk//--23-85-vianocne-trhy-v-nasej-obci<![CDATA[Mikuláš v našej obci]]>http://www.mucin.sk//--23-81-mikulas-v-nasej-obciThu, 22 Nov 2018 11:10:00 +0100http://www.mucin.sk//--23-81-mikulas-v-nasej-obci<![CDATA[Zverejnenie zámeru]]>http://www.mucin.sk//--23-71-zverejnenie-zameruMon, 01 Oct 2018 14:11:00 +0200http://www.mucin.sk//--23-71-zverejnenie-zameru<![CDATA[Oznam o dočasnom presťahovaní OCÚ ]]>http://www.mucin.sk//--23-63-oznam-o-docasnom-prestahovani-oc-Mon, 03 Sep 2018 18:34:00 +0200http://www.mucin.sk//--23-63-oznam-o-docasnom-prestahovani-oc-<![CDATA[Komunálne voľby 2018]]>http://www.mucin.sk//--23-60-komunalne-volby-2018Fri, 31 Aug 2018 11:05:00 +0200http://www.mucin.sk//--23-60-komunalne-volby-2018<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí.]]>http://www.mucin.sk//--23-55-volby-do-organov-samospravy-obciWed, 15 Aug 2018 09:58:00 +0200http://www.mucin.sk//--23-55-volby-do-organov-samospravy-obci<![CDATA[Počet obyvateľov ]]>http://www.mucin.sk//--23-54-pocet-obyvatelov-Wed, 15 Aug 2018 09:54:00 +0200http://www.mucin.sk//--23-54-pocet-obyvatelov-<![CDATA[OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí]]>http://www.mucin.sk//--23-53-oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebnych-obvodov-pre-volby-do-organov-samospravy-obciWed, 15 Aug 2018 09:04:00 +0200http://www.mucin.sk//--23-53-oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebnych-obvodov-pre-volby-do-organov-samospravy-obci<![CDATA[]]>http://www.mucin.sk//--23-48-Wed, 15 Aug 2018 08:30:00 +0200http://www.mucin.sk//--23-48-<![CDATA[Výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy]]>http://www.mucin.sk//--23-28-vyberove-konanie-na-funkciu-riaditelariaditelky-materskej-skolyTue, 21 Nov 2017 13:20:00 +0100http://www.mucin.sk//--23-28-vyberove-konanie-na-funkciu-riaditelariaditelky-materskej-skoly<![CDATA[Oznam o výberovom konaní]]>http://www.mucin.sk//--23-26-oznam-o-vyberovom-konaniWed, 11 Oct 2017 13:41:00 +0200http://www.mucin.sk//--23-26-oznam-o-vyberovom-konani<![CDATA[Zbierka zákonov - k nahliadnutiu na obecnom úrade]]>http://www.mucin.sk//--23-17-zbierka-zakonov---k-nahliadnutiu-na-obecnom-uradeMon, 17 Jul 2017 09:47:00 +0200http://www.mucin.sk//--23-17-zbierka-zakonov---k-nahliadnutiu-na-obecnom-urade<![CDATA[Választások a regionális önkormányzati szervekbe - 2017 november 4.-én szombaton]]>http://www.mucin.sk//--23-16-valasztasok-a-regionalis-onkormanyzati-szervekbe---2017-november-4-en-szombatonFri, 30 Jun 2017 10:27:00 +0200http://www.mucin.sk//--23-16-valasztasok-a-regionalis-onkormanyzati-szervekbe---2017-november-4-en-szombaton<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávnych krajov - sobota 4. november 2017]]>http://www.mucin.sk//--23-15-volby-do-organov-samospravnych-krajov---sobota-4-november-2017Fri, 30 Jun 2017 10:13:00 +0200http://www.mucin.sk//--23-15-volby-do-organov-samospravnych-krajov---sobota-4-november-2017<![CDATA[Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ v Mučíne]]>http://www.mucin.sk//--23-9-vyberove-konanie--na-funkciu-riaditela-ms-v-mucineWed, 10 May 2017 13:28:00 +0200http://www.mucin.sk//--23-9-vyberove-konanie--na-funkciu-riaditela-ms-v-mucine<![CDATA[Oznam o výberovom konaní Obec Mučín]]>http://www.mucin.sk//--23-4-oznam-o-vyberovom-konani--obec-mucin Obec Mučín a obecné zastupiteľstvo v Mučíne uznesením č. 4/2016 zo dňa 19/12/2016 podľa ustanovenia §18a ods.2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov]]>Fri, 20 Jan 2017 09:03:00 +0100http://www.mucin.sk//--23-4-oznam-o-vyberovom-konani--obec-mucin<![CDATA[Oznam o výberovom konaní na obsadenie pracovných pozícií do KC v obci Mučín]]>http://www.mucin.sk//--23-3-oznam-o-vyberovom-konani-na-obsadenie-pracovnych-pozicii-do-kc-v-obci-mucinThu, 19 Jan 2017 09:02:00 +0100http://www.mucin.sk//--23-3-oznam-o-vyberovom-konani-na-obsadenie-pracovnych-pozicii-do-kc-v-obci-mucin<![CDATA[Príprava na CO 2016]]>http://www.mucin.sk//--23-2-priprava-na-co-2016Fri, 01 Jan 2016 09:01:00 +0100http://www.mucin.sk//--23-2-priprava-na-co-2016<![CDATA[Komunitné centrum v obci Mučín]]>http://www.mucin.sk//--23-1-komunitne-centrum-v-obci-mucinSat, 01 Mar 2014 15:14:00 +0100http://www.mucin.sk//--23-1-komunitne-centrum-v-obci-mucin