•  
  •  
  •  

Oznamy pre obyvateľov

    Obecný úrad je dočasne od 01.09.2018 presťahovaný do budovy Komunitného centra na ul. Novej č.132/16 v Mučíne z dôvodu rekonštrukcie budovy Obecného úradu. 

Po rekonštrukcií bude obecný úrad opäť sprístupnený, túto informáciu budú mať občania zverejnenú na stránke obecného úradu, ako i vyvesenú a verejnej nástenke.                     

Oznam o vylepovaní plagátov 

Vylepovanie plagátov je možné na vývesných tabuliach, ktoré sa nachádzajú v obci, alebo na Námestí mládeže - a na garážach.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Viac informácií o Voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vzory tlačív nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR

https://www.minv.sk/?volby-vuc

www.minv.sk/?vuc17-vzory

Oznamy pre obyvateľstvo
Oznamy pre obyvateľstvo
Oznamy pre obyvateľstvo
Oznamy pre obyvateľstvo
Oznamy pre obyvateľstvo

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu


Fotografie, obrázky, rôzne obrázkové prílohy uvedené na stránke obce Mučín sú podľa zákona o ochrane osobných údajov zverejnené len so súhlasom dotknutých osôb. Ani jedna fotografia nie je zverejnená bez súhlasu dotknutej osoby.