•  
  •  
  •  

Občianská hliadka/ MOPS 

MOPS - Miestna občianska poriadková služba

V obci Mučín sa začal realizovať ku koncu roku 2017  projekt miestnej občianskej poriadkovej služby MOPS. Je realizovaný z operačného programu ľudské zdroje. 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 31.10.2017 o 10: 00 hod v priestoroch zasadačky Obecného úradu Mučín. Informácie k výberovému konaniu ako i ostatné doplňujúce informácie nájdete v sekcií http://www.mucin.sk/-dokumenty

Celkový počet pracovných miest spolu vytvorených na základe tohoto projektu je  4. 

Konkrétne : 

- tri miesta člena miestnej poriadkovej služby 

- a jedno pracovné miesto na pozíciu koordinárora miestnej poriadkovej služby

Na základe kritérií a samotného výberového konania boli tieto pozície preobsadené a to nasledovne : 

1. Dušan Moravčík ( koordinátor MOPS ) 

2. Ondrej Baláž ( člen MOPS )

3. Gabriel Berky  ( člen MOPS )

4. Ernest Bogdáň ( člen MOPS )

MOPS v obci zabezpečuje hlavne : 

1. Oblasť ochrana verejného a súkromného majektu : 

2. Oblasť : Ochrana mládeže a detí pred negatívnymi javmi : 

3- Oblasť : Životného prostredia : 

4. Ochrana bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky : 

Link na dokumenty :

http://www.mucin.sk/files/2018-01-27-171033-MOPS-_Ob__ianska_slu__by.pdf

http://www.mucin.sk/files/2018-01-27-171117-Oznam_o_v__berovom_konan____MOPS.pdf

Rozpočet projektu : 

Občianská hliadka

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu


Fotografie, obrázky, rôzne obrázkové prílohy uvedené na stránke obce Mučín sú podľa zákona o ochrane osobných údajov zverejnené len so súhlasom dotknutých osôb. Ani jedna fotografia nie je zverejnená bez súhlasu dotknutej osoby.