•  
  •  
  •  

Kultúra

Z histórie 

Dňa 5. marca 1931 usporiadal Okresný osvetový zbor v Lučenci za súčinnosti Miestnej osvetovej komisie v Mučíne prednášku so svetelnými obrazmi. Zväz slovenskej mládeže v Mučíne pripravil v mesiaci apríl 1945 na Veľkonočný pondelok slávnosť usporiadanú na počesť pohraničnej finančnej stráže. V roku 1946 8. septembra, členovia SSM v Mučíne a okolí uskutočnili predstavenia bez akýchkoľvek finančných prostriedkov a podpory. Vystavili a prispôsobili z bývalej sýpky divadelnú miestnosť, urobili javisko, kúpili novú oponu, stoličky a iné potrebné veci.

Dňa 31. októbra 1948 maďarské odbočky Miestnej organizácie ČSM v Mučíne pripravili dve jednodejstvové veselohry od Rezsö Töröka. V roku 1957 je osvetová činnosť na slabej úrovni a celá kultúrna činnosť pozostáva z premietania pojazdného kina. Zvýšenie kultúrnej činnosti sa dosiahlo postavením kultúrneho domu v rokoch 1955 – 1959, ktorý si občania postavili v akcii „Z“. V budove MNV boli umiestnené: MNV, Miestna ľudová knižnica s 1330 zväzkami kníh, kino osvetovej besedy a poradňa pre matky s deťmi. Svoj podiel na zvýšení kultúrnej úrovne mala i elektrifikácia obce, uskutočnená v roku 1959. V obci bol namontovaný miestny rozhlas. 29. apríla 1959 bol v obci založený rozhlasový krúžok, zložený z 8 členov. V zápisnici výboru žien nájdeme správu, že dňa 14. februára 1960 bol v obci usporiadaný kurz strihov a šitia a kurz negramotných, v obci bolo v tom čase približne 25 občanov cigánskeho pôvodu negramotných. V roku 1969 si mládež vytvorila 6 – členný hudobný súbor „Apollo – 11“. Členovia krúžku si zakúpili 3 gitary, varhany, saxofón a súbor bicích nástrojov.

V mesiaci apríl 1970 bol miestnou organizáciou Csemadoku usporiadaný festival tanečnej piesne. V roku 1975 vzniká v Mučíne ženský spevokol „Sobotienka“, zložený z 19 členov. V obci pracoval i citarový súbor Csemadoku „Pipacs“ a osemčlenný tanečný súbor „Kéknefelejcs“

V roku 1981 bol usporiadaný pre obyvateľov cigánskeho pôvodu kurz varenia. V roku 1982 predseda Csemadoku v Mučine pán Bolčo preslávil obec svojimi divadelnými predstaveniami nielen doma, ale i v rámci okresu. V roku 1992 boli usporiadané tri tanečné zábavy, turnaj v nohejbale, súťaž požiarnikov a vystúpenie divadelného súboru J. Kármána z Lučenca. V roku 1994 Mikuláš Oláh založil v obci tanečný krúžok rómskej mládeže. Mládež sa schádza v Klube priateľov v Mučíne, ktorý zbližuje mladých ľudí slovenskej, maďarskej a rómskej národnosti.

V roku 1975 vznikol v obci spevácky súbor Sobotienka. Postupom času sa počet členov tohto súboru znížil a v súčasnosti už funguje len ako spevácka skupina Sobotienka s počtom členov : 6. Spevácka skupina Sobotienka sa zapája do všetkých kultúrnych akciíí obce Mučín a v rámci spôjho pôsobenia chodia na rôzne iné vystúpenia do okolitých obcí. V roku 2015 oslávila 40. výročie od svojho založenia. 

V rámci udržania kultúrnych aktivít v obci je nápomocná i spolupráca s pracovníkmi komunitnéh centra v Mučíne, ktorí zapajajú mládež do rôznych krúžkov. Obec sa snaží každoročné usporiadať pre svojich obyvateľov tradičné kultúrne aktivity ako sú : stavanie a váľanie mája, MDD ako i vianočný jarmok v miestnom parku. Okrem speváckej skupiny Sobotienka v obci naďalej funguje i DHZ Mučín - Dobrovoľnícky hasicský zbor, ktorý je nápomocný pri obecných aktivitách a repezentuje obec na hasičských súťažiach s veľmi dobrými výsledkami. 

Kultúra 1

Obec Mučín má i vlastné múzeum, ktoré sa nachádza hneď pri vstupe do obce medzi kultúrnym domom a budovou pošty.Nasledujúce fotografie znázorňujú ako vyzerala budova v minulosti a ako vyzerá v súčastnosti. V múzeu sa nachádzajú rôzne predmety a náradia, ktoré zachytavajú obraz ako sa žilo v našej obci v minulosti. Toto múzeum je sprístupnené, návštevníci ho môžu v rámci jeho otváracích hodín 

Kultúra 2
Kultúra 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu


KOMUNITNÉ CENTRUM MUČÍN - OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok:

07:30 - 12:00  12:30 - 15:30

www.esf.gov.skwww.employment.gov.skwww.ia.gov.sk

Fotografie, obrázky, rôzne obrázkové prílohy uvedené na stránke obce Mučín sú podľa zákona o ochrane osobných údajov zverejnené len so súhlasom dotknutých osôb. Ani jedna fotografia nie je zverejnená bez súhlasu dotknutej osoby.